PRESSMITTEILUNGEN

11.08.2023

ELEKTROMOBILITA II - INFOTEL, SPOL. S R.O. je spolufinancován Evropskou unií


ELEKTROMOBILITA II - INFOTEL, SPOL. S R.O.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022318
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt žadatele InfoTel, spol. s r.o. v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu a 1x nabíjecí stanice pro vlastní potřebu. 

Prezentace výsledků.