measuring customer experience research papers business phone plan comparison sociology dissertations how to write an abstract for an essay phd thesis statement of originality masters thesis organization online dissertations and theses 2nd edition helicopter business plan contract law assignment help

PRESSMITTEILUNGEN

26.02.2021

ELEKTROMOBILITA - INFOTEL, SPOL. S R.O. je spolufinancován Evropskou unií.


ELEKTROMOBILITA - INFOTEL, SPOL. S R.O.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019743
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt žadatele InfoTel, spol. s r.o. v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility.
V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu.