PRESS RELEASES

28.06.2023

ELEKTROMOBILITA - INFOTEL, SPOL. S R.O. je spolufinancován Evropskou unií.


ELEKTROMOBILITA - INFOTEL, SPOL. S R.O.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019743
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt žadatele InfoTel, spol. s r.o. v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility.
V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Jihomoravské kraji.

Prezentace výsledků.