Fixní sítě

Společnost InfoTel, spol. s r.o. je od roku 2009 rámcovým zhotovitelem společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na základě uzavřené Rámcové smlouvy o dílo v oblasti výstavby, údržby, oprav, zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Ve správě zde nyní máme: 32151 Hlasových služeb, 30377 Datových služeb, 3806 Služeb IPTV.

Od roku 2009 na našem území provádíme kompletní rekonstrukce metalické sítě, ale i novou výstavbu optické infrastruktury, která se díky novým přenosovým technologiím stále rozrůstá.

Projekční práce pro novou výstavbu, ale i pro překládky stávající kabelizace je taktéž zadávána do naší společnosti. Dokementace skutečného stavu je geodeticky zaměřena a zpracována v sys. V8, odevzdává se v elektronické podobě a ukládá do jednotlivých sys. workflow zadavatele.

Reference

Za dobu naší působnosti jsme realizovali velké množství projektu pro řadu významných klientů.